ZeMěŠkolní farmaření

Ústecký kraj finančně podpořil naši školu v programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty.

S ohledem na skutečnost, že se děti v naší škole rozvíjejí skrze přirozené poznávání světa a kontakt s reálnými věcmi a událostmi, je našim cílem propojit jedlou školní zahradu ne jen s přípravou dopoledních a odpoledních svačin v naší školní jídelně, do které se děti velmi rády zapojují, ale také ji sloučit se vzdělávacími workshopy. Zeměškolní zahrada je pro nás důležitým prostorem, jak pro trávení společného času, tak pro sebeřízené vzdělávání. 

Přáli bychom si realizovat zahradu edukativního charakteru, využitelnou nejen pro vzdělávání a rozvoj, ale taktéž ji pravidelně využívat pro setkávání s rodiči a širokou veřejností nebo pořádání besed s pozvanými odborníky, projektové dny, oslavy či jiné komunitní akce.