Žijeme ve fascinující době, která nám dovoluje měnit způsob, jakým vzděláváme naše děti. Děti, které budou ovlivňovat chod naší společnosti a celou naši budoucnost.

Ve světě, do kterého míříme, budou zapotřebí zcela odlišné schopnosti a zcela jiný přístup k organizaci lidského života.

Věnujme se tedy dětem tak, aby se cítily důležitou součástí celku, rozvíjely své dovednosti a s radostí a láskou spolutvořily svět kolem sebe.

ZeMěŠkola – škola v nás

Jsme základní a mateřská škola založená na principech přirozeného poznávání světa v podporující věkově smíšené komunitě, kde jsou si všichni rovni a každý může ve vzájemné důvěře a respektu rozvíjet sebe sama. 

Společně tvoříme školu, která je součástí života a rozvíjí děti i dospělé na mentální, fyzické, psychické i duševní úrovni. Školu, která nás všechny připravuje na novou dobu, kde sebe navzájem vnímáme jako jeden celek, ve kterém se vzájemně respektujeme a podporujeme.