Polední obědy

Dodavatel obědů

Obědy odebíráme z jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLA DUHOVÁ CESTA, s.r.o.

Ceny a platby

 • 39 Kč/oběd pro děti do 6 let
 • 42 Kč/oběd pro děti od 7 let
 • úhrada se provádí zpětně dle počtu odebraných obědů za poslední měsíc
 • úhrada svačin je součástí souhrnné faktury za uplynulý měsíc spolu s obědy a školným

Objednávání a odhlašování obědů

 • objednávání a odhlašování obědů se provádí přes tabulku na Google disku (odkaz je součástí uvítacích informací naší školy)
 • obědy objednávejte nejpozději do 16h předešlého dne
 • odhlášku obědů provádějte standardně do 14h předešlého dne (ve výjimečných případech do 8h dne výdeje -pouze telefonicky: 478 048 213)

Jídelníček

 • K dispozici na nástěnce u vstupu do ZeMěŠkoly
 • Před začátkem týdne je zasílán naším informačním systémem

Svačiny

Dopolední a odpolední svačiny pro MŠ si sami připravujeme v naší výdejně. Jsme součástí projektu Skutečně zdravá škola a snažíme se aby strava byla kvalitní, zdravá a především dětem chutnala. Podrobné informace o projektu Skutečně zdravá škola naleznete na našich stránkách.

Ceny a platby

 • 18 Kč/dopolední přesnídávka
 • 18 Kč/odpolední svačina
 • úhrada se provádí zpětně dle počtu odebraných svačin za poslední měsíc
 • úhrada svačin je součástí souhrnné faktury za uplynulý měsíc spolu s obědy a školným

Objednávání a odhlašování svačin

 • objednávání a odhlašování svačin se provádí přes tabulku na Google disku (odkaz je součástí uvítacích informací naší školy)
 • obědy objednávejte nejpozději do 16h předešlého dne
 • odhlášku svačin provádějte standardně do 14h předešlého dne (ve výjimečných případech do 8h dne výdeje -pouze telefonicky: 478 048 213)