Stravování v MŠ

Dodavatel obědů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHOVÁ CESTA, s.r.o.

Ceny a platby

  • 39 Kč/oběd
  • úhrada se provádí zpětně dle počtu odebraných obědů za poslední měsíc
  • úhrada obědů je součástí souhrnné faktury za uplynulý měsíc

Objednávání a odhlašování obědů

  • objednávání a odhlašování obědů se provádí přes tabulku na Google disku (odkaz bude zaslán v inf. emailu o organizaci MŠ)
  • obědy objednávejte nejpozději do 16h předešlého dne
  • odhlášku obědů provádějte standardně do 14h předešlého dne (ve výjimečných případech do 8h dne výdeje -pouze telefonicky: 478 048 213)

Jídelníček

  • K dispozici na nástěnce u vstupu do ZeMěŠkoly
  • na stránkách dodavatele zsduhovacesta.cz