O mateřské škole

Prostředí mateřské školy

Mateřská škola je součástí ZeMěŠkoly – společného komunitního prostředí, ve kterém se setkávají a žijí všichni členové komunity, ať už se jedná o děti ze základní školy, mateřské školy nebo zaměstnance ZeMěŠkoly.

Prostory mateřské školy se skládají ze dvou protilehlých tříd, které přímo sousedí se třídou pro 1-3. ročník základní školy. Jedna z místností je určená pro nejmenší zeměškoláky od 3 do 5 let, druhou ze tříd mateřské školy obývají předškoláci.

Každá ze tříd je propojena s klidovým prostorem, ve kterém děti po obědě odpočívají nebo spí. Samotný prostor v obou třídách mateřské školy je rozdělen na centra, která umožňují dětem přirozeně rozvíjet svou vnitřní motivaci s ohledem na jejich aktuální věk, potřeby a osobnostní vývoj.

Jedná se o následující centra:

  • ateliér
  • dramatika
  • hudba
  • dílna
  • kostky
  • matematika a stolní hry
  • knihy a písmo

Kapacita mateřské školy

Naše mateřská škola má schválenou kapacitu 25 dětí. Aktuálně jsou téměř všechna místa obsazena, v případě naplnění kapacity nabízíme sdílená místa.