O mateřské škole

Prostředí mateřské školy

Mateřská škola je součástí ZeMěŠkoly – společného komunitního prostředí, ve kterém se setkávají a žijí všichni členové komunity, ať už se jedná o děti ze základní školy, mateřské školy, domškoláky nebo zaměstnance ZeMěŠkoly.

Zázemí pro mateřskou školu je v nové třídě s okny do zahrady. Třída je propojena s klidovým prostorem, ve kterém děti po obědě odpočívají nebo spí. Samotný prostor mateřské školy je rozdělen na centra, která umožňují dítěti přirozeně rozvíjet svou vnitřní motivaci s ohledem na jeho aktuální potřeby a vývoj.

Jedná se o následující centra:

  • ateliér
  • dramatika
  • hudba
  • dílna
  • kostky
  • voda a písek
  • matematika a stolní hry
  • knihy a písmo

Propojení základní a mateřské školy

Menší děti rády zůstávají ve „svém“ prostoru, větší děti a předškoláci přirozeně objevují a využívají prostory celé ZeMěŠkoly. Předškoláci se také přirozeně zapojují do workshopů dětí ze základní školy, pokud cítí, že je mohou něčím obohatit. Naopak prvňáčci se v případě potřeby přirozeně vrací do bezpečného prostředí mateřské školy.

Společně se všichni ZeMěŠkoláci setkávají také na zahradě, při společných výletech ZeMěŠkoly nebo na společných kruzích. Předškoláci mají možnost se na základě pozvánky účastnit zeměškolních sněmů.

Cíleně se snažíme, aby nebyl patrný rozdíl mezi tím, jestli dítě navštěvuje základní nebo mateřskou školou, aby se všichni cítili být součástí ZeMěŠkoly a nic je od sebe neoddělovalo.

Kapacita mateřské školy

Naše mateřská škola je určena pro 15 dětí. Aktuálně jsou téměř všechna místa obsazena, v případě naplnění kapacity nabízíme sdílená místa.