V roce 2022 jsme se zapojili do programu Skutečně zdravá škola, který zlepšuje kulturu stravování ve škole.

Skutečně zdravá škola nabízí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Umožňujeme tak svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků, znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro udržitelný život. 

Skutečně zdravá škola tak obohacuje školní vzdělávací program o nové vzdělávací a výchovné prvky a projektovou výuku, pomáhá naplnit vzdělávací obor Výchova ke zdraví a průřezové téma environmentální výchova. Vytváří taktéž příležitosti a možnosti pro využití zážitkových a projektových forem učení a obohacení výuky o téma jídlo. Zvyšuje prestiž pracovníků školní kuchyně a rozvíjí kvalifikaci pracovníků školní jídelny.

Zdravá škola = zdravé děti, zdraví žáci = zdravá generace = v budoucnosti zdravé město se zdravými občany!

Program přispívá k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Sledujte blog naší průvodkyně Vlasty Fišrové k tomuto programu.