O základní škole

Prostředí základní školy

Základní škola je součástí ZeMěŠkoly – společného komunitního prostředí, ve kterém se setkávají a žijí všichni členové komunity, ať už se jedná o děti ze základní školy, mateřské školy, domškoláky nebo zaměstnance ZeMěŠkoly.

Zázemí pro základní školu je tvořeno 2 třídami a společenskou místností. Prostor tříd je rozdělen na centra, která umožňují dětem přirozeně rozvíjet svou vnitřní motivaci s ohledem na jejich aktuální potřeby a vývoj. Chodba spojující základní a mateřskou školu slouží také jako řádírna. Součástí ZeMěŠkoly je také rozlehlá zahrada, na kterou mají děti během dne přístup.

V prostorách školy jsou umístěna následující centra:

  • ateliér
  • dramatika
  • hudba
  • dílna
  • pokusy a objevy
  • matematika a stolní hry
  • knihy a písmo
  • relaxovna
  • řádírna

Propojení základní a mateřské školy

Cíleně se snažíme aby nebyl patrný rozdíl mezi tím, jestli dítě navštěvuje základní nebo mateřskou školu, aby se všichni cítili součástí ZeMěŠkoly a nic je od sebe neoddělovalo. Proto je většina aktivit společná.

Kapacita základní školy

Naše základní škola má zapsanou kapacitu 54 žáků. Kapacita není aktuálně naplněna.