V roce 2022 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo naší škole dotaci, jejíž účelem je nákup digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí dětí mateřské školy a žáků základní školy.