Náš tým

Přehled průvodců a průvodkyň

Základní školaMateřská školaDružina
PaeDr. SOŇA ValuškováSIMONA ZralíkováPETRA Staňková
Mgr. ZDENKA Kratochvílová ELIŠKA Jetenská
KAMILA Koutná, BSc.Mgr. DIANA Snášelová
SIMONA Machačová
Mgr. ALENA Jiráková
VLASTA Fišrová
MARKÉTA Fehnlová, DiS.
STANISLAV Huňák
MARTIN Jáchym
RADIM Žáček
MARKÉTA Zika Koppová

PRŮVODCI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE


Mgr. ZDEŇKA Kratochvílová

speciální pedagožka pro MŠ a ZŠ, průvodkyně v ZŠ

Pracovala jsem 20 let ve speciálním školství. Svobodnou volbu a respektující přístup k individualitě dítěte jsem v mé praxi postrádala. Jsem vděčná za zrození ZeMěŠkoly. Tento styl vzdělávání mi dává smysl. Věřím, že každá lidská bytost v sobě nese jedinečné dary v podobě svého potenciálu. Každé dítě je originál a potřebuje čas a své vlastní způsoby přístupu k poznávání. Baví mě Individuální práce s dětmi. Věnuji se také kineziologii a terapii s Bachovými esencemi.


SIMONA Machačová

Průvodkyně v ZŠ

Děti jsou naše budoucnost a záleží na nás, jestli jim umožníme rozvíjet jejich schopnosti. Myslím, že naše škola je přesně tím, kde dítě může svobodně rozvíjet svůj potenciál. Věnuji se rodině, poradně v oblasti vztahů a osobnostního růstu, fotografování, turistice.


MARTIN Jáchym

Průvodce v ZŠ

Jsem muzikant, básník a výtvarník – člověk poznamenaný neutuchajícím zájmem o krásno, kulturu a poznání. Miluji tvůrčí vyjadřování, filosofii, život, pestrost, lidi. Baví mne jinakost, ctím originalitu. Jsem přesvědčen, že vše živé je propojeno, vše směřuje k vyššímu cíli, vše souzní v společné harmonii. Tímto se řídím za každých okolností a snažím se toho dosahovat v rámci Zeměškolních workshopů a mediací, ať už diskusí či hrou.


KAMILA Koutná, BSc.

Průvodkyně v ZŠ

Milovaná Anglie, ve které jsem žila plných 15 let (od mých 10 let života), je mou druhou rodnou zemí a mám o ní co sdílet a předávát. Také jsem zde vystudovala vysokou školu se zaměřením na oblast přírodních věd. Od narození mého syna se aktivně vzdělávám ve svobodném a demokratickém školství; spoluzaložila jsem a aktivně vedla spolek Klíč pro „domškoláky“ na Žatecku.

Absolvovala jsem několik psychoterapeutických seminářů a workshopů v rámci psychohygieny a osobnostního rozvoje.

Mám ráda tanec, tai-chi, tae-bo, ráda vařím, miluji přírodu a věřím, že nic se nám neděje náhodou.


VLASTA Fišrová

Průvodkyně v ZŠ

Své vlastní tři děti jsem vychovávala už před lety co nejvíce svobodně, s respektem k jejich individualitě. Všechny tři žijí spokojený život, protože si mohly vybrat, jakým půjdou směrem. A to přeji všem dětem.

Do školství jsem profesně vstoupila před několika lety, kdy jsem si udělala kurz asistenta pedagoga. S radostí jsem vstoupila do dětského světa plného her a poznávání. Získala jsem zkušenosti ve státním školství, před rokem jsem zahájila dálkové studium učitelství pro MŠ na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Nejbližší je mi svobodné demokratické školství, které vytváří dětem i dospělým přívětivé prostředí, v němž se učíme vzájemně. Mám hluboký vztah k přírodě, výtvarnému umění a literatuře.

Měla jsem tu čest být u zakládání ZeMěŠkoly.


STANISLAV Huňák

Asistent pedagoga v v ZŠ

Měl jsem tu čest být prvním asistentem pedagoga na střední škole v České republice (2001). Deset let jsem s kolegy vedl občanské sdružení jako místopředseda – hlavní činností sdružení byla kulturní a sportovní odvětví; po letech jsme byli konkurenčně schopní také v sociální a právní sféře. Pár let jsem pracoval jako sociální pracovník.

Lidé o mě říkají, že jsem empatický a tak to i cítím já. Práce s dětmi byla vždy součást mé práce, absolvoval jsem několik kurzů – reforma multikulturního vzdělávání, supervize a jiné.
Má práce není jen asistent pedagoga – jelikož jsem muž mnoha řemesel, zastupuji na ZeMěŠkole roli školníka.
Věnují se dílnám, sportu (tělesná výchova) a přírodě, bez které ani fungovat nelze.

Jsem rád, že mám dětem co nabídnout a aplikovat do vzdělání jak teorii, tak praxi.


ELIŠKA Jetenská

Průvodkyně v MŠ

Vystudovala jsem střední školu ekologickou v Litvínově a dále studuji obor odpadové hospodářství na VŠB. Mojí vášní je četba, cestování, fyzika, chemie a vše, co se týká Vesmíru. Hraji na saxofon, klavír, ukulele. Jsem velice vděčná za možnost pracovat v ZeMěŠkole a cítím, že být průvodkyní v mateřince je nejenom povolání, ale nádherné poslání.


SIMONA Zralíková

Průvodkyně v ZŠ

Před rodičovskou dovolenou jsem pracovala s dětmi předškolního věku v neziskové organizaci . Při této práci jsem měla možnost se nadále vzdělávat v kurzech zaměřeným na vztahy k dětem. Po rodičovské dovolené mne osud opěr přivedl k dětem, navíc do školy, ve které se bere ohled hlavně na děti a na jejich svobodnou volbu. Na dětech mě nejvíce baví jejich bezprostřednost, nápaditost a originalita reakcí.
Ráda cestuji a poznávám místní kultury. Jezdím na snowboardu, miluji jídlo a vaření. A nejraději trávím čas se svou rodinou.


KATEŘINA Miczková

administrativa, koordinace chodu školy

Po základní škole jsem se vydala do světa managementu a administrativy – organizování a koordinování mi zůstalo nejlepším přítelem po celá léta až dodnes. A proto i v ZeMěŠkole zajišťuji administrativní chod školy, koordinuji projekty a jsem též dobrovolníkem při workshopech v oblasti tvoření a technologií. Je mi velkým potěšením, když mi zbývá čas a mohu s dětmi jenom tak být. Ráda jim naslouchám a vnímám je s velkým a otevřeným srdcem. Jsou mými obrovskými učiteli.

Být součástí ZeMěŠkoly pro mne znamená spolupodílet se na smysluplné variantě vzdělávání pro mé tři děti, a zároveň využívat svobodný prostor také pro mne a můj osobní rozvoj. ZeMěŠkola je pro mne místem, kde mohu být sama sebou v bezpečné prostředí, ve kterém se mohu otevřít a vyjádřit se. S otevřeným srdcem mohu svým kolegům sdílet mé radosti, nejtajnější přání, ale i smutek, starosti a své největší obavy. Mohu zde tvořit a zároveň se učit novému a nepoznanému. A spolu se svým mužem na této cestě nesmírně podporujeme taktéž naše děti – oba milujeme svobodu, principy dobrovolnosti a filozofii ZeMěŠkoly, která nám oběma dává obrovský smysl.

Mám také ráda tanec, tvoření všeho druhu, baví mě četba a sledování jakýchkoliv témat osobního rozvoje, organizování akcí nejen pro naši komunitu, ale i pro širší veřejnost. Velký smysl nacházím také v aktivních ženských meditacích Mohendžodáro.


ZAKLADATELÉ

BARBORA Nováková

Zakladatelka školy, statutární zástupce školy

tel.č. 725 865 975

Studovala jsem ekologii a s dětmi jsem realizovala řadu environmentálních výukových programů. Absolvovala jsem kurz Asistenta pedagoga. Dlouho jsem si v Chomutově přála větší pestrost v nabídce alternativního vzdělávání. Zabývala jsem se spolkově komunitními aktivitami v propojení s přírodou.

Když jsem před mnoha lety viděla film Summerhill, silně se mnou rezonoval, ale přišlo mi to jako pohádka, kterou v našich končinách není možné uskutečnit. Když mě souhra okolností dovedla na návštěvu do kladenské školy Donum Felix, viděla jsem, že sen se může stát skutečností. Má budoucí cesta byla v tu chvíli určená.

Ve škole se propojila moje láska k papírování s možností vidět děti přirozeně vyrůstat. A to mi dává smysl.


PaedDr. SOŇA Valušková

Zakladatelka školy, metodik prevence, výchovný poradce, průvodkyně ZŠ, předsedkyně rady ŠPO

tel.č. 777 280 358

Narodila jsem se ve stejný den jako Jan Ámos Komenský a jsem z učitelské rodiny. Pedagogická činnost je nejenom mou profesí, ale i mým koníčkem. Postupně jsem cestou pedagoga (třídní učitel, výchovný poradce, metodik primární prevence, zástupce ředitele a ředitelka) došla až ke svobodné demokratické škole. A věřím v její principy, protože věřím, že každý člověk se naučí cokoli dobře, jen pokud chce on sám.


MARKÉTA Zika Koppová

Zakladatelka školy, komunitní vztahy a soužití, školní demokracie, průvodkyně ZŠ

tel.č. 734 113 511

Pracuji jako terapeutka v oblasti vztahů a práce s tělem. Jsem spoluzakladatelka projektu „Zdravé dospívání“ určeného pro základní i střední školy a instruktorkou mezinárodního programu MISP (masáže dětí dětem). Svobodná škola je pro mě zejména komunitním prostorem, ve kterém není svět dětí oddělen od světa dospělých a kde mají děti možnost bez hodnocení a porovnávání rozvíjet své schopnosti a dovednosti.


RADIM Žáček

Zakladatel školy, ekonomika, správa IT, školní demokracie

tel.č. 724 570 432

Mojí životnou cestou jsou vztahy – ať už partnerské, rodinné, rodové nebo skupinové. Jejich principy a tajemství mám možnost poznávat a objevovat zejména díky vlastní dlouholeté astrologické praxi. Věřím v jedinečný potenciál každého člověka a hledám cesty, jak tento potenciál pomáhat rozvíjet jak u dětí tak i u dospělých.

Jsem poradcem pro výchovu a vzdělávání, v Chomutově jsem v roce 2017 založil psychologicky zaměřenou astrologickou školu, profesně se také věnuji informačním technologiím.