Náš tým

BARBORA Pituchová

Zakladatelka školy, zástupkyně ředitele, asistentka pedagoga

tel.č. 725 865 975

Studovala jsem ekologii a s dětmi jsem realizovala řadu environmentálních výukových programů. Absolvovala jsem kurz Asistenta pedagoga. Dlouho jsem si v Chomutově přála větší pestrost v nabídce alternativního vzdělávání. Zabývala jsem se spolkově komunitními aktivitami v propojení s přírodou.

Když jsem před mnoha lety viděla film Summerhill, silně se mnou rezonoval, ale přišlo mi to jako pohádka, kterou v našich končinách není možné uskutečnit. Když mě souhra okolností dovedla na návštěvu do kladenské školy Donum Felix, viděla jsem, že sen se může stát skutečností. Má budoucí cesta byla v tu chvíli určená.

Ve škole se propojila moje láska k papírování s možností vidět děti přirozeně vyrůstat. A to mi dává smysl.


SOŇA Valušková

Zakladatelka školy, předsedkyně rady ŠPO

tel.č. 777 280 358

Narodila jsem se ve stejný den jako Jan Ámos Komenský a jsem z učitelské rodiny. Pedagogická činnost je nejenom mou profesí, ale i mým koníčkem. Postupně jsem cestou pedagoga (třídní učitel, výchovný poradce, metodik primární prevence, zástupce ředitele a ředitelka) došla až ke svobodné demokratické škole. A věřím v její principy, protože věřím, že každý člověk se naučí cokoli dobře, jen pokud chce on sám.


MARKÉTA Zika Koppová

Zakladatelka školy, asistent pedagoga, komunitní vztahy a soužití, školní demokracie

tel.č. 734 113 511

Pracuji jako terapeutka v oblasti vztahů a práce s tělem. Jsem spoluzakladatelka projektu „Zdravé dospívání“ určeného pro základní i střední školy a instruktorkou mezinárodního programu MISP (masáže dětí dětem). Svobodná škola je pro mě zejména komunitním prostorem, ve kterém není svět dětí oddělen od světa dospělých a kde mají děti možnost bez hodnocení a porovnávání rozvíjet své schopnosti a dovednosti.


RADIM Žáček

Zakladatel školy, ekonomika, správa IT, školní demokracie

tel.č. 724 570 432

Mojí životnou cestou jsou vztahy – ať už partnerské, rodinné, rodové nebo skupinové. Jejich principy a tajemství mám možnost poznávat a objevovat zejména díky vlastní dlouholeté astrologické praxi. Věřím v jedinečný potenciál každého člověka a hledám cesty, jak tento potenciál pomáhat rozvíjet jak u dětí tak i u dospělých.

Jsem poradcem pro výchovu a vzdělávání, v Chomutově jsem v roce 2017 založil psychologicky zaměřenou astrologickou školu, profesně se také věnuji informačním technologiím.


JAROSLAVA Havlíčková

Průvodkyně v ZŠ

Od dětství se sama zabývám různými odvětvími spojenými s lidmi i přírodou od egyptologie přes hudbu, divadlo, geografii, anglistiku, EVVO až k tvůrčím činnostem. Během mateřské dovolené jsem objevila důležitost vnitřní motivace jako hnacího motoru jak v řízeném tak sebeřízeném vzdělávání. Touhu poznávat svět je potřeba živit hrou, svobodou a pozitivní energií.


KATEŘINA ZOCHOVÁ

Průvodkyně v ZŠ, koordinátor vzdělávání

Vystudovala jsem Akademii Výtvarných umění v Praze. K principům svobodného vzdělávání a unschoolingu jsem se dostala přirozeně, díky sledování potřeb mého syna. Věnuji se výrobě strunných hudebních nástrojů určených k muzikoterapii a harmonizaci. Mám zkušenosti s hudebně-pohybovými dílnami pro děti i dospělé. Mám ráda manuální práce s různorodými materiály (dřevo, kov, barvy, textilie) a ráda zpívám.


PAVEL Kovalančík

Průvodce v ZŠ

Vystudoval jsem sociální práci a mám rád alternativu v mnoha oblastech života. Nabídka zaměstnání v ZeMěŠkole, o které jsem se dozvěděl přes Renátku Pěničkovou, mi proto přišla opravdu zajímavá. Mám rád angličtinu a pohyb, výtvarné umění – zejména inkoust je mi blízký. Fotím a píšu hudební články. Poslouchám hudbu, kdykoliv je to možné. Jsou mi blízké strunné nástroje, které se rozezní po píchnutí do zesilovače. V kytarách se i „hrabu“ a dávám je do zpět kupy, aby to lépe hrálo – ve zkušebně a občas i jinde.“


RENÁTA Pěničková

Průvodkyně v MŠ

Vystudovala jsem obor předškolní a mimoškolní pedagogiky na SPgŠ v Litoměřicích. Poté jsem učila 6 let ve státní mateřské škole. Vedu lekce jógy pro děti a v létě pořádám příměstské tábory. Děti mě provází od mých 16 let, kdy  jsem se stala sama maminkou a nyní mám své tři vlastní děti . Ráda se vzdělávám a skrze vztah s dětmi se učím novým dovednostem.  Hraji na africké bubny djembe, zobcovou a meditační flétnu, tančím, zpívám. Žiji v lese (kontakt s přírodou je pro mne životně důležitý), starám se o malou farmu, ráda vařím, zajímám se o bylinky a zdravé stravování.


ELIŠKA Žáčková

Průvodkyně v MŠ

Jsem maturantkou SPgŠ v Mostě v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Během praxe na střední škole jsem měla možnost navštívit také alternativní školku Montessori, kde jsem pochopila, jak je důležité dávat dětem svobodu a důvěru. Dobrý pocit mě utvrdil v tom, že se do běžného vzdělávacího systému nechci vracet.

Mám ráda zvířata, především kočičky, zajímám se o studium anglického jazyka.


KAMILA Koutná

Provoz, administrativa, podpora projektů

Od roku 2003 pracuji v neziskovém sektoru jako koordinátor projektů z dotačních nástrojů EU a ČR. Mojí celoživotní láskou je angličtina – překládám, tlumočím a vyučuji anglický jazyk. Alternativním přístupům ke vzdělávání se volnočasově zabývám od narození mých dětí. Mám ráda přírodu, které jsem se hlouběji věnovala studiem přírodních věd v Anglii, kde jsem žila přerušovaně přibližně 15 let.
Věřím, že život si každý utváříme sami a jsme zodpovědní za vše, co se nám děje.