Náš tým

BARBORA Nováková

Zakladatelka školy, zástupkyně ředitele, asistentka pedagoga

tel.č. 725 865 975

Studovala jsem ekologii a s dětmi jsem realizovala řadu environmentálních výukových programů. Absolvovala jsem kurz Asistenta pedagoga. Dlouho jsem si v Chomutově přála větší pestrost v nabídce alternativního vzdělávání. Zabývala jsem se spolkově komunitními aktivitami v propojení s přírodou.

Když jsem před mnoha lety viděla film Summerhill, silně se mnou rezonoval, ale přišlo mi to jako pohádka, kterou v našich končinách není možné uskutečnit. Když mě souhra okolností dovedla na návštěvu do kladenské školy Donum Felix, viděla jsem, že sen se může stát skutečností. Má budoucí cesta byla v tu chvíli určená.

Ve škole se propojila moje láska k papírování s možností vidět děti přirozeně vyrůstat. A to mi dává smysl.


SOŇA Valušková

Zakladatelka školy, metodik prevence, výchovný poradce,předsedkyně rady ŠPO

tel.č. 777 280 358

Narodila jsem se ve stejný den jako Jan Ámos Komenský a jsem z učitelské rodiny. Pedagogická činnost je nejenom mou profesí, ale i mým koníčkem. Postupně jsem cestou pedagoga (třídní učitel, výchovný poradce, metodik primární prevence, zástupce ředitele a ředitelka) došla až ke svobodné demokratické škole. A věřím v její principy, protože věřím, že každý člověk se naučí cokoli dobře, jen pokud chce on sám.


MARKÉTA Zika Koppová

Zakladatelka školy, asistent pedagoga, komunitní vztahy a soužití, školní demokracie

tel.č. 734 113 511

Pracuji jako terapeutka v oblasti vztahů a práce s tělem. Jsem spoluzakladatelka projektu „Zdravé dospívání“ určeného pro základní i střední školy a instruktorkou mezinárodního programu MISP (masáže dětí dětem). Svobodná škola je pro mě zejména komunitním prostorem, ve kterém není svět dětí oddělen od světa dospělých a kde mají děti možnost bez hodnocení a porovnávání rozvíjet své schopnosti a dovednosti.


RADIM Žáček

Zakladatel školy, ekonomika, správa IT, školní demokracie

tel.č. 724 570 432

Mojí životnou cestou jsou vztahy – ať už partnerské, rodinné, rodové nebo skupinové. Jejich principy a tajemství mám možnost poznávat a objevovat zejména díky vlastní dlouholeté astrologické praxi. Věřím v jedinečný potenciál každého člověka a hledám cesty, jak tento potenciál pomáhat rozvíjet jak u dětí tak i u dospělých.

Jsem poradcem pro výchovu a vzdělávání, v Chomutově jsem v roce 2017 založil psychologicky zaměřenou astrologickou školu, profesně se také věnuji informačním technologiím.


ZDENKA Kratochvílová

speciální pedagožka pro MŠ a ZŠ, průvodkyně

Pracovala jsem 20 let ve speciálním školství. Svobodnou volbu a respektující přístup k individualitě dítěte jsem v mé praxi postrádala. Jsem vděčná za zrození ZeMěŠkoly. Tento styl vzdělávání mi dává smysl. Věřím, že každá lidská bytost v sobě nese jedinečné dary v podobě svého potenciálu. Každé dítě je originál a potřebuje čas a své vlastní způsoby přístupu k poznávání. Baví mě Individuální práce s dětmi. Věnuji se také kineziologii a terapii s Bachovými esencemi.


JAROSLAVA Havlíčková

Průvodkyně v ZŠ

Od dětství se sama zabývám různými odvětvími spojenými s lidmi i přírodou od egyptologie přes hudbu, divadlo, geografii, anglistiku, EVVO až k tvůrčím činnostem. Během mateřské dovolené jsem objevila důležitost vnitřní motivace jako hnacího motoru jak v řízeném tak sebeřízeném vzdělávání. Touhu poznávat svět je potřeba živit hrou, svobodou a pozitivní energií.


ALENA Dubická

Průvodkyně v ZŠ

Vystudovala jsem technickou školu se zaměřením na přírodní stavitelství. K naplnění jsem došla v práci se zvířaty. Postupně jsem tyto své zkušenosti přinášela k dětem MŠ a 1.stupně ZŠ ve formě zážitkových programů s našimi severskými psy. Zajímám se o přírodu, kde také žijeme a velmi ráda maluji se svým synem společné léčivé obrázky.“

JANA Zoulová

Průvodkyně v ZŠ

Celý můj život provázejí děti. Sama jsem maminkou třech. Po střední škole jsem si doplnila vzdělání na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické v Praze- Studium pedagogiky. Následovalo studium na Pedagogické fakultě v Plzni- Učitelství 1. Stupně. Miluji přírodu. Hudba, tanec, sport jsou pro mě příjemným odreagováním.

„Jediný způsob, jak odvádět skvělou práci, je milovat to co děláte“.


PAVEL Kovalančík

Průvodce v ZŠ

Vystudoval jsem sociální práci a mám rád alternativu v mnoha oblastech života. Nabídka zaměstnání v ZeMěŠkole, o které jsem se dozvěděl přes Renátku Pěničkovou, mi proto přišla opravdu zajímavá. Mám rád angličtinu a pohyb, výtvarné umění – zejména inkoust je mi blízký. Fotím a píšu hudební články. Poslouchám hudbu, kdykoliv je to možné. Jsou mi blízké strunné nástroje, které se rozezní po píchnutí do zesilovače. V kytarách se i „hrabu“ a dávám je do zpět kupy, aby to lépe hrálo – ve zkušebně a občas i jinde.“


RENÁTA Pěničková

Průvodkyně v MŠ

Vystudovala jsem obor předškolní a mimoškolní pedagogiky na SPgŠ v Litoměřicích. Poté jsem učila 6 let ve státní mateřské škole. Vedu lekce jógy pro děti a v létě pořádám příměstské tábory. Děti mě provází od mých 16 let, kdy  jsem se stala sama maminkou a nyní mám své tři vlastní děti . Ráda se vzdělávám a skrze vztah s dětmi se učím novým dovednostem.  Hraji na africké bubny djembe, zobcovou a meditační flétnu, tančím, zpívám. Žiji v lese (kontakt s přírodou je pro mne životně důležitý), starám se o malou farmu, ráda vařím, zajímám se o bylinky a zdravé stravování.


KATEŘINA Chlebečková

Průvodkyně v MŠ

Jsem maturantkou Jirkovského gymnázia a aktuálně(2021) se účastním dvouletého psychologického kurzu v Brně.
Jsem toho názoru, že vztah k dětem či jejich porozumění a pochopení se vystudovat nedá – musí to být vždy přirozené.
Část mé rodiny žije v Německu, jsem tedy přirozeně bilingvní; hovořím také anglicky.
Jsem sportovkyně -věnovala jsem se od tří let až do dospělosti moderní gymnastice, díky které rozumím důležitosti pohybu a stravování.
Také se věnuji výtvarnému umění – zejména malbě, meditaci, péči o zvířata, cestování a hře na piáno, kterou jsem studovala 8 let.


PAVLÍNA Pilařová

Provoz, průvodkyně ve školní družině

Jsem maminka dvou kluků a s dětmi jako průvodkyně nebo pečovatelka trávím čas od roku 2016, kdy jsem si splnila svůj dětský sen a začala pracovat v jesličkách v kadaňském Začít spolu. Odtud vedla má cesta na tamější základní školu, kde jsem jeden školní rok strávila jako průvodce školních dětí. Mé srdce patří svobodnému vzdělávání a skutečně svobodnému životu.Mé velké hobby je zdraví a osobní rozvoj člověka. Mám vystudovanou postklasickou homeopatii, zajímám se o výživu a zkoumám různé způsoby stravování a jejich vliv na naše zdraví… většinou sama  na sobě 🙂 Jsem člověk, který vidí svět jako místo neomezených možností, kde si každý tvoří svůj svět svými přesvědčeními a skutečnými přáními a kde je vše, co si opravdu dovolíme, možné.