Podpořte nás

Líbí se vám naše vize svobodného vzdělávání ve formě základní a mateřské školy a chcete ji podporovat? Můžete tak učinit následujícími cestami.


FINANČNÍ PODPORA

Ať už nás podpoříte jednorázovou finanční podporou nebo nás budete podporovat dlouhodobě,  bude vaše podpora vždy vázána na konkrétní účel, jehož plnění vám následně rádi prokážeme.

Finanční podporu můžete zasílat na běžný účet nebo transparentní účet spolku ZeMěŠkola z.s., který je zřizovatelem naší školy.

Číslo transparentního účtu pro vaši finanční podporu

2801836480/2010

Číslo běžného účtu pro vaši finanční podporu

2201782925/2010

Jednorázová finanční podpora

Převodem na náš účet s možností vystavení darovací smlouvy (viz dokumenty ke stažení).

Dlouhodobá finanční podpora

Dlouhodobě nás můžete podporovat např. vyšším školným, jehož výchozí hodnotu jsme nastavili velice nízko, protože nechceme aby školné bylo omezujícím faktorem pro volbu naší školy.

Nebo nám můžete pomoc s úhradou některé z našich pravidelných měsíčních plateb např. úhradou připojení k internetu(380 Kč měsíčně) nebo s platbami za využívaný software(7.200 Kč ročně) a dalšími fixními platbami jejichž přehled vám rádi zašleme.

Prostor je otevřen také pro vaše pravidelné měsíční platby

Dlouhodobé finanční partnerství

Je-li vám naše cesta rozvíjení přirozené podstaty dítěte skrze sebeřízené vzdělávání, komunitní vztahy a podnětné zóny blízká  a chcete dlouhodobě aktivně napomáhat v jejím zachování a rozvíjení pak s  vámi rádi uzavřeme finanční partnerství. Budeme společně rozvíjet naše vize a rozvojové záměry. Zároveň získáte možnost průběžné  kontroly nad plněním dohodnutých cílů rozvoje a smysluplným využitím prostředků, které do školy vložíte. Stanete se partnery ZeMěškoly a posílíte její základy.


NEFINANČNÍ PODPORA

Peníze nejsou vše a my budeme rádi když nás podpoříte svým umem, věcmi které u nás získají svou užitečnost nebo třeba šířením naší společné myšlenky

 Poskytnutí nebo zakoupení darů

Zahájení prvního roku naší školy je pro nás finančně velice náročné, protože musíme investovat jak do předepsaného formálního vybavení školy, tak do našich podnětných zón, které jsou sestaveny z mobiliáře (kancelářské vybavení jakými jsou police,stoly nebo skříňky) a pomůcek pro jednotlivé zóny.

Chcete-li nás podpořit, pak si v našem seznamu aktuálních potřeb pro  podnětné zóny zarezervujte jejich zajištění (viz dokumenty ke stažení). Můžete si také adoptovat celou podnětnou zónu a během školního roku o ni pečovat a rozvíjet ji dle požadavků pedagogů, se kterými vás rádi propojíme.

Dobrovolníci

Baví vás práce s dětmi? Přijďte si vyzkoušet den v ZeMěŠkole. Možná zjistíte, že vás práce s dětmi ve svobodném sebeřízeném prostředí naplňuje štěstím a dodává potřebnou energii vašemu stylu života. Jsou vítáni všichni ti, kterým dává svobodné vzdělávání smysl a kteří mohou obohatit naši komunitu tím, že do ZeMěŠkoly dochází pravidelně několik dnů v měsíci.

Šíření dobré vize a dobrého jména naší školy

Jste nadšeni tím, co společně tvoříme? Vážíte se toho, že v aktuálním kulturně společenském – svobodnému vzdělávání nepřejícím prostředí vzniká škola s početnou komunitou a silným týmem zakladatelů, kteří mají svou vizi a jsou zároveň nohama na zemi? Pak jste Ti praví na šíření dobrého jména školy a naší společné myšlenky. Budeme rádi když do naší komunity přivedete další příznivce nebo pomůžete získat další prostředky pro rozvoj školy.

Všichni jsme Ze Mě Škola – škola, která se tvoří z nás.


Dokumenty ke stažení

Poděkování

Děkujeme za finanční podporu, kterou jste zaslali na náš transparentní účet

Děkujeme našim dárcům a podporovatelům za:

 • pravidelné měsíční příspěveky v celkové hodnotě 3000 Kč od 4 podporovatelů
 • darování projektoru
 • zvýšené školné na dítě (5000 Kč)
 • darování kuchyní, ze kterých jsme vytvořili výdejnu jídla a zónu Domácnost
 • zakoupení PVC linolea v hodnotě 35 tisíc
 • darování piána do hudební zóny
 • Darování IT vybavení
 • slevy na sociální vybavení
 • zajištění kancelářského vybavení
 • všem, kteří si rezervovali vybavení pro jednotlivé zóny
 • párty stan
 • plechové přístřešky na zeměškolní zahradu

Nové protipožární PVC Linoleum
Naše piáno z Prahy darované
Kolo od Marty
Kopírky od Radka
Počítačová sestava od Míši