Platby a školkovné

  • měsíční školkovné je 3.300 Kč
  • školkovné se ponižuje o 500 Kč v případě, že ZeMěŠkolu navštěvuje sourozenec
  • školkovné se hradí převodem na účel ZeMěŠkoly vždy k 15. dni předchozího měsíce na nějž se platba hradí
  • školkovné se hradí po dobu celého školního roku včetně letních prázdnin
  • školkovné nezahrnuje platbu za stravu (obědy a svačiny)
  • Potvrzení o úhradě školkovného pro daňové účely žádejte emailem na info@zemeskola.cz