Přijímání a přestupy do MŠ

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací řízení do naší mateřské školy ZeMěŠkoly se skládá z následujících kroků:

1. Seznamovací schůzka s rodiči

Seznamovací schůzka je pro nás důležitá, abychom vykomunikovali vaše a naše představy o mateřské škole. Aktuálně budou probíhat schůzky online formou – odkaz pro setkání na Google Meet vám zašleme po vašem telefonátu nebo emailu. Termíny schůzek si rezervujte s předstihem, nejpozději do 8.května.

2. Zápis

Zápis do mateřské školy proběhne v období od 2. do 15. května online vyplněním žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy (ikona se sovou níže).

Zápisy online!

online brána pro zápis se otevře 2. května

Ve školním roce 2021/2022 přijímáme maximálně 8 dětí.

Kritéria pro přijetí do MŠ

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy a to po ukončení zápisu na základě následujících kritérií:

  1. Soulad rodičů s vizí sebeřízeného vzdělávání a hodnotami svobodných demokratických škol.
  2. Základní soběstačnost a samoobslužnost.
  3. Rodiče mají vážný zájem, aby dítě pokračovalo po ukončení předškolního vzdělávání v povinné školní docházce v ZeMěŠkole.
  4. Dítě má ve škole sourozence.

V případě nadměrného zájmu a shodných výsledcích hodnotících kriterií bude o přijetí rozhodovat los.

4. Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí dítěte obdrží rodiče dítěte do 30 dnů od doručení žádosti o přijetí dítěte a to na osobním setkání v ZeMěŠkole.

Výsledky přijímacího řízení 2021/2022:

Evidenční číslo přihláškyVýsledek přijímacího řízení
7Přijat
8Přijat
9Přijat
10Přijat

Přestupy do MŠ

Přestupy do naší mateřské školy umožňujeme během celého roku.

Kritéria, která jsou pro nás při přestupu důležitá jsou následující:

  • základní soběstačnost a samoobslužnost
  • soulad rodičů s vizí sebeřízeného vzdělávání a hodnotami svobodných demokratických škol.
  • vážný zájem rodičů, aby dítě pokračovalo po ukončení předškolního vzdělávání v povinné školní docházce v ZeMěŠkole

Jednotlivé kroky přestupu jsou následující:

1. Seznamovací schůzka s rodiči

Seznamovací schůzka je pro nás důležitá, abychom vykomunikovali vaše a naše představy o mateřské škole a shodli se na souladu s naší vizí sebeřízeného vzdělávání a principech svobodných demokratických škol.

2. Vyplnění Přihlášky do MŠ

Pokud nalezneme na seznamovací schůzce shodu, pak je následně třeba vyplnit Přihlášku do MŠ (ke stažení zde).

Vyplněnou přihlášku odevzdejte v kanceláři ZeMěŠkoly a to nejpozději v den začátku adaptačního pobytu (viz níže).

3. Adaptační pobyt v ZeMěŠkole

Je možnost domluvit si 3 dny, ve kterých bude dítě zdarma mateřskou školu navštěvovat. Délku pobytu v jednotlivých dnech domluvíme individuálně s ohledem na schopnost dítěte se adaptovat a zůstávat ve školce bez rodičů.

4. Rozhodnutí o přestupu

V případě, že bude adaptační pobyt úspěšný a zároveň nastane shoda v přijetí dítěte mezi dítětem, rodiči, průvodci a vedením školy, pak rodiče od nás obdrží Rozhodnutí i přestupu dítěte.

Oznámení o přestupu a všechny následné legislativní úkony ve vztahu k předchozí mateřské škole zajišťuje ZeMěŠkola.

Kontakt pro sjednání setkání, adaptačních pobytů a odevzdání dokumentů

Barbora Pituchová (zástupce ředitele), tel. 725.865.975, email: zapis@zemeskola.cz