Přijímání a přestupy do MŠ

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací řízení do naší mateřské školy ZeMěŠkoly se skládá z následujících kroků:

1. Seznamovací schůzka s rodiči

Seznamovací schůzka je pro nás důležitá, abychom vykomunikovali vaše a naše představy o mateřské škole. Aktuálně budou probíhat schůzky online formou – odkaz pro setkání na Google Meet vám zašleme po vašem telefonátu nebo emailu. Termíny schůzek si rezervujte s předstihem, nejpozději do 8.května.

2. Zápis

Zápis do mateřské školy proběhne v období od 2. do 15. května online vyplněním žádosti o přijetí dítěte do matřské školy (ikona se sovou níže) a přiložením naskenovaného nebo ofoceného Organizačního dotazníku (ke stažení zde) k online přihlášce.

Zápisy online!

online brána pro zápis se otevře 2. května

Kritéra pro přijetí do MŠ

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy a to po ukončení zápisu na základě následujících kriterií:

  1. Soulad rodičů s vizí sebeřízeného vzdělávání a hodnotami svobodných demokratických škol.
  2. Základní soběstačnost a samoobslužnost.
  3. Rodiče mají vážný zájem, aby dítě pokračovalo po ukončení předškolního vzdělávání v povinné školní docházce v ZeMěŠkole.
  4. Dítě má ve škole sourozence.

V případě nadměrného zájmu a shodných výsledcích hodnotících kriterií bude o přijetí rozhodovat los.

4. Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí dítěte obdrží rodiče dítěte do 30 dnů od doručení žádosti o přijetí dítěte a to na osobním setkání v ZeMěŠkole.

Přestupy do MŠ

Přestupy do naší mateřské školy umožňujeme během celého roku.

Kritéria, která jsou pro nás při přestupu důležitá jsou následující:

  • základní soběstačnost a samoobslužnost
  • soulad rodičů s vizí sebeřízeného vzdělávání a hodnotami svobodných demokratických škol.
  • vážný zájem rodičů, aby dítě pokračovalo po ukončení předškolního vzdělávání v povinné školní docházce v ZeMěŠkole

Jednotlivé kroky přestupu jsou následující:

1. Seznamovací schůzka s rodiči

Seznamovací schůzka je pro nás důležitá, abychom vykomunikovali vaše a naše představy o mateřské škole a shodli se na souladu s naší vizí sebeřízeného vzdělávání a principech svobodných demokratických škol.

2. Vyplnění Přihlášky do MŠ a Organizačního dotazníku

Pokud nalezneme na seznamovací schůzce shodu, pak je následně třeba vyplnit následující dokumenty:

  • Přihláška do MŠ (ke stažení zde)
  • Organizační dotazník (ke stažení zde)

Vyplněné a podepsané dokumenty odevzdejte v kanceláři ZeMěŠkoly a to nejpozději v den začátku adaptačního pobytu (viz níže)

3. Adaptační pobyt v ZeMěŠkole

Je možnost domluvit si 3 dny, ve kterých bude dítě zdarma mateřskou školu navštěvovat. Délku pobytu v jednotlivých dnech domluvíme individuálně s ohledem na schopnost dítěte se adaptovat a zůstávat ve školce bez rodičů.

4. Rozhodnutí o přestupu

V případě, že bude adaptační pobyt úspěšný a zároveň nastane shoda v přijetí dítěte mezi dítětem, rodiči, průvodci a vedením školy, pak rodiče od nás obdrží Rozhodnutí i přestupu dítěte.

Oznámení o přestupu a všechny následné legislativní úkony ve vztahu k předchozí mateřské škole zajišťuje ZeMěŠkola.

Kontakt pro sjednání setkání a adaptačních pobytů

Barbora Pituchová (zástupce ředitele), tel. 725.865.975, email: zapis@zemeskola.cz