Naše škola je od 01.09.2022 nositelem dvouletého projektu Škola v nás, podpořeného z operačního programu Jana Amose Komenského a spolufinancovaného Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem v mateřské škole, zeměškolákům ve škole základní a průvodcům ZeMěŠkoly. Vzdělávání budeme posilovat skrze aktivity projektu zaměřené na specifické cíle podpory (zvyšování kvality a/nebo rovný přístup ke vzdělávání).

Projekt nám tak otevírá možnost pravidelně si do školy zvát odborníky a debatovat s nimi na odborně zaměřených tematických a komunitních setkáních určených nejen pro rodiče našich dětí, ale také pro zájemce z široké veřejnosti.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001769