Přijímání a přestupy do ZŠ

Přijímací řízení do 1. ročníku 2024/2025

Přijímací řízení do naší základní školy se skládá z následujících kroků:

1. Zápis

Termín a místo konání zápisu

Zápis do základní školy proběhne 8.4.2024 a 11.4.2024 vždy od 14 do 16 hodin v prostorách školy. Přítomnost dětí u zápisu není povinná.

Co je třeba vzít si s sebou k zápisu

K podání žádosti o zápis dítěte prosím předložte:

 • rodný list dítěte  – u cizinců kopii hlavní stránky cestovního pasu
 • občanský průkaz zákonného zástupce/zákonných zástupců
Průběh zápisu

Nedílnou součástí zápisu je seznamovací schůzka, která je pro nás důležitá, abychom vykomunikovali vaše a naše představy o základní škole a shodli se na souladu s naší vizí sebeřízeného vzdělávání a principech svobodných demokratických škol.

Pokud nalezneme shodu bude následovat vyplnění a odevzdání žádosti o přijetí k povinné školní docházce včetně jejích příloh.

Na zápisu vám také nabídneme možnost adaptačního pobytu vašeho dítěte v naší škole, při kterém je možné lépe odhadnout, zda je naše škola pro vaše dítě vhodná.

2. Vyhodnocení přijímacího řízení
Kritéria pro přijetí do ZŠ

Do prvního ročníku ve školním roce 204/2025 přijímáme maximálně 10 žáků.

O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy a to po ukončení zápisu na základě následujících kriterií:

 1. Soulad rodičů s vizí sebeřízeného vzdělávání a hodnotami svobodných demokratických škol.
 2. Dítě má ve škole sourozence.

V případě nadměrného zájmu a shodných výsledků hodnotících kritérií bude o přijetí rozhodovat los.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží zákonní zástupci dítěte do 30 dnů od doručení žádosti a to na osobním setkání v ZeMěŠkole.

3. Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25
1Přijat/a
2Přijat/a
3Přijat/a
4Přijat/a
5Přijat/a
6Přijat/a
7Přijat/a

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce může požádat o odklad zahájení povinné školní docházky.

Pro úspěšné vyřízení odkladu je třeba předat naší škole následující dokumenty:

 • doporučující stanovisko školského poradenského zařízení,
 • vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa,
 • žádost o odklad (ke stažení zde).

Ředitel naší školy žádost vyřídí ve správním řízení do 30 dnů od jejího podání .

Přestupy do ZŠ

 • přestupy do základní školy umožňujeme během celého roku
 • Děti s individuálním vzdělávacím programem (Domškoláky) v naší škole neregistrujeme

Kritéria, která jsou pro nás při přestupu důležitá jsou následující:

 • soulad rodičů s vizí sebeřízeného vzdělávání a hodnotami svobodných demokratických škol,
 • přijetí dítěte komunitou ZeMěŠkoly.

Jednotlivé kroky přestupu jsou následující:

1. Seznamovací schůzka s rodiči

Seznamovací schůzka je pro nás důležitá, abychom vykomunikovali vaše a naše představy o základní škole a shodli se na souladu s naší vizí sebeřízeného vzdělávání a principech svobodných demokratických škol.

2. Vyplnění Přihlášky do ZŠ

Pokud nalezneme na seznamovací schůzce shodu, následně je třeba vyplnit přihlášku do ZŠ (ke stažení zde).

Vyplněnou přihlášku odevzdejte v kanceláři ZeMěŠkoly a to nejpozději v den začátku adaptačního pobytu (viz níže).

3. Adaptační pobyt v ZeMěŠkole

Je možnost domluvit si 3 dny, ve kterých bude dítě zdarma základní školu navštěvovat. Délku pobytu v jednotlivých dnech lze domluvit individuálně.

4. Rozhodnutí o přestupu

V případě, že nastane shoda v přijetí dítěte mezi dítětem, rodiči, průvodci, vedením školy a komunitou, pak rodiče od nás obdrží Rozhodnutí o přestupu žáka.

Oznámení o přestupu a všechny následné legislativní úkony ve vztahu k předchozí základní škole zajišťuje ZeMěŠkola.

Kontakt pro sjednání setkání, adaptačních pobytů a předání dokumentů

Barbora Nováková (statutární zástupce školy), tel. 725.865.975, email: zapis@zemeskola.cz