Přijímání a přestupy do ZŠ

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací řízení do naší základní školy se skládá z následujících kroků:

1. Seznamovací schůzka s rodiči

Seznamovací schůzka je pro nás důležitá, abychom vykomunikovali vaše a naše představy o škole. Aktuálně budou probíhat schůzky online formou – odkaz pro setkání na Google Meet vám zašleme po vašem telefonátu nebo emailu. Termíny schůzek si rezervujte s předstihem, nejpozději do 10. dubna.

2. Zápis

Zápis do základní školy proběhne v období od 6. do 19. dubna online vyplněním žádosti o přijetí žáka do základní školy (ikona se sovou níže).

Zápisy online!

Online brána pro zápis se otevře 6.dubna

Do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 přijímáme maximálně 10 žáků.

Kritéria pro přijetí do ZŠ

O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy a to po ukončení zápisu na základě následujících kriterií:

  1. Soulad rodičů s vizí sebeřízeného vzdělávání a hodnotami svobodných demokratických škol.
  2. Dítě má ve škole sourozence.

V případě nadměrného zájmu a shodných výsledků hodnotících kriterií bude o přijetí rozhodovat los.

4. Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí obdrží rodiče do 30 dnů od doručení žádosti a to na osobním setkání v ZeMěŠkole.

Výsledky přijímacího řízení 2021/2022:

Evidenční číslo přihláškyVýsledek přijímacího řízení
1Přijat
2Přijat
3Přihláška vyřazena – přihláška patří do ZŠ
4Přihláška vyřazena – převod na jinou školu
5Přijat
6Přijat
7Přijat

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce může požádat o odklad zahájení povinné školní docházky.

Pro úspěšné vyřízení odkladu je třeba předat naší škole následující dokumenty:

  • zprávu z pedagogicko-psychologické poradny (nebo ze SPC)
  • doporučení odborného ošetřujícího lékaře k odkladu (může vypracovat pediatr)
  • žádost o odklad (ke stažení zde)

Ředitel naší školy žádost vyřídí ve správním řízení do 30 dnů od jejího podání .

Přestupy do ZŠ

  • přestupy do základní školy umožňujeme během celého roku
  • Děti s individuálním vzdělávacím programem (Domškoláky) v naší škole neregistrujeme

Kritéria, která jsou pro nás při přestupu důležitá jsou následující:

  • soulad rodičů s vizí sebeřízeného vzdělávání a hodnotami svobodných demokratických škol
  • přijetí dítěte komunitou ZeMěŠkoly

Jednotlivé kroky přestupu jsou následující:

1. Seznamovací schůzka s rodiči

Seznamovací schůzka je pro nás důležitá, abychom vykomunikovali vaše a naše představy o základní škole a shodli se na souladu s naší vizí sebeřízeného vzdělávání a principech svobodných demokratických škol.

2. Vyplnění Přihlášky do ZŠ

Pokud nalezneme na seznamovací schůzce shodu, následně je třeba vyplnit přihlášku do ZŠ (ke stažení zde).

Vyplněnou přihlášku odevzdejte v kanceláři ZeMěŠkoly a to nejpozději v den začátku adaptačního pobytu (viz níže).

3. Adaptační pobyt v ZeMěŠkole

Je možnost domluvit si 3 dny, ve kterých bude dítě zdarma základní školu navštěvovat. Délku pobytu v jednotlivých dnech lze domluvit individuálně.

4. Rozhodnutí o přestupu

V případě, že nastane shoda v přijetí dítěte mezi dítětem, rodiči, průvodci, vedením školy a komunitou, pak rodiče od nás obdrží Rozhodnutí o přestupu žáka.

Oznámení o přestupu a všechny následné legislativní úkony ve vztahu k předchozí základní škole zajišťuje ZeMěŠkola.

Kontakt pro sjednání setkání, adaptačních pobytů a předání dokumentů

Barbora Pituchová (zástupce ředitele), tel. 725.865.975, email: zapis@zemeskola.cz