Náš spolek je příjemcem projektu Demokracie a svoboda ve školství a vzdělávání .

(Projekt č.: 62500-2021-005-008, financovaného v rámci 5. grantového kola na základní granty v zaměření Posílení neziskových organizací programu Active Citizens Fund Nadace OSF.)

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

Díky tomuto projektu se hlásíme k Politice ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých:

  • Všechny děti a mladí lidé a také zvláště zranitelní dospělí (kteří se podílejí na aktivitách organizovaných či podpořených Nadací OSF) mají právo, aby:
  • byl prvořadým hlediskem všech činností jejich zájem, bezpečnost a blaho;
  • byl chráněn a podpořen jejich vývoj, a tím umožněn rozvoj a naplnění jejich potenciálu;
  • byli respektováni a pochopeni v rámci své kulturní, národnostní a náboženské identity;
  • jim bylo nasloucháno a jejich názor byl plně zohledněn;
  • se stali aktivními účastníky rozhodnutí, která se jich přímo týkají.

Koncepce svobodných demokratických škol, ve kterých jsou děti, mladí lidé i zvláště zranitelní dospělí plnohodnotnými účastníky rozhodování a řešení konfliktů) umožňuje, aby se do naplňování této politiky zapojily také samotné děti a aktivně napomáhaly při ochraně svých vrstevníků.


výstup z projektu

Internetové stránky na podporu stávajících a nově vznikajících svobodných demokratických škol (Aktivity A1,A3)www.jakzalozitsds.cz
Záznam z konference „Svobodné demokratické školy v ČR 23.4.2024“ (Aktivita A5)https://www.asociacesds.cz/konference/video-zaznamy-konference/

PŘEhled Aktivit v rámci tohoto projektu

Popis aktivity
Rok 2024
23.3Zveřejnění webu strategií a toolkitu na adrese jakzalozitsds.cz
A3-Toolkit
23.3Konference svobodných demokratických škol
A5
Konference
|Pozvánka na konferenci|
29.121. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
A1-tvorba a ověření strategie
, A2- sdílení pedagogů, A4-Fundraiser
|Tisková zpráva A1-A2,A4|
ROK 2023
17,28.1220. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
A1-tvorba a ověření strategie
, A2- sdílení pedagogů, A3-Toolkit, A4-Fundraiser ,A5Konference
|Tisková zpráva A1-A5|
10.1119. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
A1-tvorba a ověření strategie
, A2- sdílení pedagogů, A3-Toolkit, A4-Fundraiser ,A5Konference
|Tisková zpráva A1-A5|
22.1018. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
A1-tvorba a ověření strategie
, A2- sdílení pedagogů, A3-Toolkit, A4-Fundraiser ,A5Konference
|Tisková zpráva A1-A5|
17.0917. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
A1-tvorba a ověření strategie
, A2- sdílení pedagogů, A3-Toolkit, A4-Fundraiser ,A5Konference
|Tisková zpráva A1-A5|
23.0716. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
A1-tvorba a ověření strategie
, A2- sdílení pedagogů, A3-Toolkit, A4-Fundraiser
|Tisková zpráva A1-A4|
25.0615. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
A1-tvorba a ověření strategie
, A2- sdílení pedagogů, A3-Toolkit, A4-Fundraiser
|Tisková zpráva A1-A4|
05.0514. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
A1-tvorba a ověření strategie
, A2- sdílení pedagogů, A3-Toolkit, A4-Fundraiser
|Tisková zpráva A1-A4|
14-16.413. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
A1-tvorba a ověření strategie
, A2- sdílení pedagogů, A3-Toolkit, A4-Fundraiser
Pořádání společného setkání Asociace svobodně demokratických škol
|setkání ASDŠ (plakát)|Tisková zpráva A1-A4|
31.312. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
A1-tvorba a ověření strategie
, A2- sdílení pedagogů, A3-Toolkit, A4-Fundraiser
|Tisková zpráva A1-A4|
19.22. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
A4-Fundraising

|Tisková zpráva A4|
19.21. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
A3-Tvorba toolkitu

|Tisková zpráva A3|
19.211. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
A1-tvorba a ověření strategie
,A2- sdílení pedagogů
|Tisková zpráva A1|Tisková zpráva A2|
22.110. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
A1-tvorba a ověření strategie
, A2- sdílení pedagogů
|Tisková zpráva A1|Tisková zpráva A2|
20.11. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
A4-Fundraising

|Tisková zpráva A4|
Rok 2022
18.129. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
A1-tvorba a ověření strategie

|Tisková zpráva A1|
27.118. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
A1-tvorba a ověření strategie
, A2- sdílení pedagogů
|Tisková zpráva A1|Tisková zpráva A2|
4-6.117. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
A2- sdílení pedagogů
|Tisková zpráva A2|
14.106. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
A2- organizace stáží/výměnných pobytů
|Tisková zpráva A2|
18.95. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
Vyhodnocení strategie pro A1-monitoring, tvorba rámce pro vznik Toolkitu, průběh A2-sdílení zkušeností mezi školami
|Tisková zpráva A1|Tisková zpráva A2|
22-24.8Pracovní setkání příjemce v Prunéřově:
Řízení projektu a možné kritické fáze
|Tisková zpráva|
8.74. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
Začlenění facilitátorky do procesu tvorby strategie, sběr dat pro strategii financování
|Tisková zpráva|
22.6Představení projektu veřejnosti v rámci prezentace a besedy s názvem
ZeMěŠkola – 2 roky na cestě k sebeřízenému vzdělávání
|Pozvánka|Tisková zpráva|
21.63. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
Debata k prvnímu návrhu strategie pro rozvoj a udržitelnost organizací ve vzdělávacím sektoru
|Tisková zpráva|
8.62. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
Představení facilitátorky a debata ke tvorbě strategie pro rozvoj a udržitelnost organizací ve vzdělávacím sektoru
|Tisková zpráva|
6-8.52. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
Tvorba strategie, oblasti sdílení zkušeností pro pedagogy
|Tisková zpráva A1|Tisková zpráva A2|