ZeMěŠKOLA kompostuje

Cílem projektu je zvýšit povědomí a praktické znalosti dětí a žáků naší školy o životním cyklu rostlinné potravy se zaměřením na rozkladovou část a její důležitou roli v přírodě. Sekundárním cílem je také posílit jejich kompetence v udržitelném způsobu života.

V projektu učíme naše mateřinkové děti a školáky metodou přirozeného poznávání světa za využití reálných situací, předmětů a osob. Pořízením pozorovatelného kompostéru, zahradního nářadí a laboratorního vybavení dojde ke kvalitnímu materiálnímu zajištění aktivit školy, které rozvíjí praktické dovednosti a znalosti dětí MŠ a žáků ZŠ v EVVO a dalších navazujících předmětech přírodního zaměření.

V září 2023 tento projekt v rámci ekologické výchovy podpořila finanční dotací nadace NEXEN TIRE Europe s.r.o.