Platby a školné v ZŠ

  • měsíční školné je 3.000 Kč
  • školné se ponižuje o 500 Kč v případě, že ZeMěŠkolu navštěvuje sourozenec
  • školné se hradí převodem na účet ZeMěŠkoly vždy k 15. dni předchozího měsíce na nějž se platba hradí (variabilní symbol platby vám bude sdělen při odeslání první faktury)
  • školné nezahrnuje platbu za stravu a za školní družinu