Od založení školy v roce 2020 spolupracujeme s obecně prospěšnou společností WOMEN FOR WOMEN, která pomáhá všem dětem (respektive rodinám), jež se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami zvládnout, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. 

WOMEN FOR WOMEN proto vytvořili projekt Obědy pro děti, jehož hlavním cílem je pomoc rodinám nebo rodičům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci neumožňující hradit obědy pro své děti v základních školách.

Projekt Obědy pro děti není pouze „o jídle“, ale pomáhá dětem, rodičům a rodinách ve dalších důležitých aspektech:

  • zajišťuje dětem pravidelnou, vyváženou a teplou stravu ve školních jídelnách
  • zabraňuje vyčleňování dětí z kolektivu spolužáků (děti mohou chodit se svými spolužáky na obědy)
  • V první etapě projektu (projekt byl zahájen v roce 2013) se také ukázalo, že se dětem zapojeným do projektu zlepšila školní docházka a školní úspěch.

Realizace projektu je v rámci výzvy „Podpora školního stravování žáků základních škol“ podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy .