Zveme vás na besedu o svobodně demokratických školách, dětech a zkušenostech ze zavádění principů sebeřízeného vzdělávání a školní demokracie v ZeMěŠkole Údlice.
Beseda má za svůj cíl podpořit principy svobodně demokratických škol v české republice a jehož hlavním příjemcem je spolek ZeMěŠkola. Partneři jsou svobodně demokratické školy Donum Felix, Gaudí,CoLibri, Osvobozená škola, Starhill a Lunaria.


Pojďme si popovídat o vzdělávání pro budoucnost!

Beseda je součástí propagace/aktivit projektu “Demokracie a svoboda ve školství a vzdělávání” č.: 62500-2021-005-008, financovaného v rámci 5. grantového kola na základní granty v zaměření Posílení neziskových organizací programu Active Citizens Fund Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

22. června 2022,16.30h-18.00h

Městská knihovna Chomutov, učebna č.66.

vstupné zdarma