Zápis k povinné předškolní docházce do Podkrušnohorské svobodné Základní školy a Mateřské školy pro školní rok 2022/2023 proběhne 9.5.2022 13.5.2022 vždy od 8.30h do 14h hodin v prostorách mateřské školy.

Podrobné informace a kriteria přijímání naleznete v sekci Základní škola/Přijímací řízení do MŠ.