Zápis k povinné školní docházce do Podkrušnohorské svobodné Základní školy a Mateřské školy pro školní rok 2023/2024 proběhne 5.4.2023 a 13.4.2023 vždy od 14 do 16 hodin v prostorách školy.

Podrobné informace a kritéria přijímání naleznete v sekci Základní škola/Přijímací řízení do ZŠ.