Od 1.10. 2021 je naše Podkrušnohorská svobodná Základní škola a Mateřská škola příjemcem projektu „Bez rizika“, který je financován z rozpočtu Ústeckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy.
Číslo smlouvy 21/SML3050/SoPD/SMT

Projekt je zaměřen na realizaci seminářů a přednášek pro žáky, rodiče v rámci prevence rizikového chování a dále na zvýšení odborných znalostí a kompetencí pedagogů. Projekt bude ukončen 31.12.2021.

www.kr-ustecky.cz