Přihlaste se do našeho letního tábora organizovaného pro děti od 6 do 15 let zdarma.Chystáme pro vás 4 turnusy, které proběhnou v prostorách Podkrušnohorské svobodné Základní školy a Mateřské školy a jejím okolí. Budeme spolu bádat, vyrábět hudební nástroje, mluvit anglicky, sportovat, vyrábět totem, hledat poklad a provádět spoustu dalších činností.

Zájemci, hlaste se buď na mail kamila.koutna@zemeskola.cz nebo na tel.č. 792 312 770.

Těšíme se na vás
tým ZeMěŠkoly